Osamah Qatanani
Osamah Qatanani
Year: So.
Hometown: Paterson, N.J.